თმის ცვენის მიზეზები და აღდგენის საფუძვლები

თმის ცვენა, რომელიც გავრცელებული პრობლემაა მამაკაცებისთვის (80%) და ქალებისთვის (50%), გამოწვეულია რამდენიმე ფაქტორით. მათ შორის არის ჰორმონალური ბალანსის დარღვევა, სტრესის მაღალი დონე, საკვები ელემენტების არასათანადო მიღება და სხვადასხვა დაავადებები.

თუმცა, ადამიანთა უმრავლესობისთვის გამელოტება გამოიხატება იმაში, რასაც ექიმები უწოდებენ ანდროგენეტიკურ ალოპეციას. ასაკის მატება ასევე წარმოადგენს ფაქტორს.