თმის ცვენა ქალებში | 8 საოცარი რჩევა, თუ როგორ ავიცილოთ თმის ცვენა ქალებში

 მრავალი ქალბატონისთვის ცოტა რამ არის უფრო შემაშფოთებელი, ვიდრე შესამჩნევად გათხელებული თმა ან კულულები, რომლებსაც ბზინვა არ ეტყობათ და მოცულობაშიც მოიკლეს. მართალია, დღეში 50-დან 100-მდე თმის ღერის დაკარგვა ნორმალურია, მაგრამ უფრო მეტის გაცვენა უკვე პრობლემაზე მიუთითებს.
როგორც წესი, ზემოთ აღნიშნულის გამომწვევი მიზეზი ჯანმრთელობისთვის სახიფათო არ არის და შეიძლება ნებისმიერი რამ იყოს, დაწყებული გენეტიკური მიდრეკილებით და დამთავრებული იმით, თუ როგორი სტილით იყენებთ თმას. საბედნიეროდ, შეთხელებული თმა უფრო კოსმეტიკური თვალსაზრისით წარმოადგენს პრობლემას, ვიდრე ჯანმრთელობის მხრივ.

მამკაცებიის თმის ცვენის ერთ-ერთი მთავრი მიზეზი ანდროგენული ალოპეციაა

ანდროგენული ალოპეცია მამკაცებიის თმის ცვენის ერთ-ერთი მთავრი გავრცელებული მიზეზა, რომელიც თმის ცვენის სხვადასხვა ფაქტორებს შორის  90%-ს შეადგენს, თუმცა ქალებიც არანაკლებ განიცდიან ანდროგენულ ალოპეციას.

თმის ცვენის მიზეზები და აღდგენის საფუძვლები

თმის ცვენა, რომელიც გავრცელებული პრობლემაა მამაკაცებისთვის (80%) და ქალებისთვის (50%), გამოწვეულია რამდენიმე ფაქტორით. მათ შორის არის ჰორმონალური ბალანსის დარღვევა, სტრესის მაღალი დონე, საკვები ელემენტების არასათანადო მიღება და სხვადასხვა დაავადებები.

თუმცა, ადამიანთა უმრავლესობისთვის გამელოტება გამოიხატება იმაში, რასაც ექიმები უწოდებენ ანდროგენეტიკურ ალოპეციას. ასაკის მატება ასევე წარმოადგენს ფაქტორს.

თმის ცვენის მკურნალობა

დღეს არსებობს თმის ცვენის სამკურნალო გაცილებით მეტი არაქირურგიული მეთოდი, ვიდრე წარსულში. ესენია როგორც გარეგანი(სპრეს და მალამოების ) სახით, აგრეთვე per os მისაღები მედიკამენტები. იმის განსაზღვრა, თუ კონჯრეტულად თქვენს შემთხვევაში რომელი მედიკამენტი და მედიკამენტების კომბინაციაა ყველაზე მისაღები, დამოკიდებულია თქვენს ასაკზე და გამელოტების ხარისხზე. უმრავლეს შემთხვევაში საუკეთესო რეზულტატი მიიღება მკურნალობის ქირურგიული და არაქირურგიული მეთოდების კომბინაციის დროს.

მამაკაცებში თმის ცვენის მიზეზები

ადამიანის თავზე საშუაოდ 100-150 ათასი თმის ღერია რომლიდანაც დღის განმავლობაში სცვივა დაახლოვებით 50-100 თმის ღერი და მათ ადგილზე ამოდის ახალი ჯანსაჟი თმა, მაგრამ როდესაც გაცვენილ თმას და ამოსულ თმას შორის თანაფარდობა ირღვევა და გარკვეული მიზეზების გამო სცვივა უფრო მეტი ვიდრე ამოსდის, სწორედ ამ დროს იწყება თმის შეთხელება.