მამკაცებიის თმის ცვენის ერთ-ერთი მთავრი მიზეზი ანდროგენული ალოპეციაა

ანდროგენული ალოპეცია მამკაცებიის თმის ცვენის ერთ-ერთი მთავრი გავრცელებული მიზეზა, რომელიც თმის ცვენის სხვადასხვა ფაქტორებს შორის  90%-ს შეადგენს, თუმცა ქალებიც არანაკლებ განიცდიან ანდროგენულ ალოპეციას.

 

თმის ნორმალური მდგომარეობა:

თმა იკვებება და იზრდება თმის ძრიდან რომელსაც ფოლეკულა ეწოდენა, ფოლეკულაში კი განთავსებულია თმის რეცეპტორები და სწორედ ამ რეცეპტორებთან სისხლს მიაქვს თმის მკვებაბი ნივთიერებები როგორციააა ნუტრიენტები ჟანგბადი და სხვა თმისთვის საჭირო საკვები, ეს  კი არი ის ნორმალური პროცესი როგორიც  უნდა  მიმდინარეობდეს თმის კვების და ზრდის პროცესში.

ანდროგენული ალოპეცია:

ანდროგენული ალოპეციის დროს კი თმის ფოლეკულებს რეცეპტორებზე უმაგრდება მამაკაცის ჰორმონის ტესტოსტერონი და სისხლის მიერ მიწოდებული ზემოთ აღნიშნული საკვებ ნივთიერებებს არ აძლევს საშუალებას რეცეპტორებით გადაეწოდოს თმსს და ამ დროს თვეების და წლების განმავლობაში ეს ფოლეკული კვებას კარგავს, თმა გადადის ტელოგენის ფაზაში ანუ მიძინების ფაზაში და ბოლოს კვდება, ხოლო იგივე ადგილზე ვეღარ ხდება თმის ამოსვლა.

თუმცა აღსანიშნავია რომ  ჰორმონალური ფონი ყველა მამაკაცს ახასიათებს, თმას კი კარგავენ მხოლოდ ისინი, ვინც გენეტიკურად მიდრეკილია თმის ცვენას.

ანდროგენური თმის ცვენის შედეგად როგორც აღვნიშნეთ ფოლიკულები  დროთა განმავლობასი გაიწოვება და სანამ სრული გაწოვა მოხდება კიდევ შესაძლებელია მედიკამენტოზური მკურნალობა, ხოლო თუ უკვე ფოლეკულა აღარ იარსებებს  მკურნალობა უშედეგო იქნება, რადგან თმა ფოლიკულების გარეშე ვერ ამოვა.

ამავე დროს ანდროგენული ალოპეციისას კეფისა და საფეთქლის ზონაში ყოველთვის რჩება თმის გარკვეული მარაგი. საქმე იმაშია, რომ აქ განლაგებულ თმის ფოლიკულებს არ გააჩნიათ რეცეპტორები ტესტოსტერონის მიმართ, ამიტომაც ისინი თმის გაცვენის ფაქტორების ზემოქმედებისადმი რეზისტენტური რჩებიან.

აღნიშნულ არეებში ფოლიკულები ადამიანის თითქმის მთელი სიცოცხლის მანძილზე სტაბილურად ინარჩუნებს თავის ნორმალურ ანატომიურ-ფიზიოლოგიურ თვისებებს. ამის დამადასტურებელია ის ფაქტი, რომ ყველა თმაგაცვენილ პიროვნებას ძალზე ხშირად შენარჩუნებული აქვს თმა კეფისა და თავის გვერდით არეებში.